Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/modules/modules_libs.php(86) : eval()'d code on line 1

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/rss.php on line 149
زیباترین | <b>چند تا از زیباترین ها</b> | هوا و فضا http://zibatar.in زیباترین، مکانی برای پیدا کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب زیبا Mon, 15 Sep 2014 15:30:36 UTC en <![CDATA[محققان تاریخ نابودی زمین را تعیین کردند!]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 15 Sep 2014 15:30:36 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF  


تاریخ نابودی بالقوه زمین 16 مارس سال 2880 و زمانی خواهد بود که یک سیارک سرگردان در فضا احتمالا به سیاره خاکی برخورد کند7 Vote(s) ]]>
<![CDATA[شروع اولین روز پاییز از نگاه ناسا ، تلفیق معماری کهن و نجوم مدرن + عکس]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 Sat, 12 Oct 2013 21:55:05 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 اعتدال یا همان شب روز برابر ، این رویداد نجومی نشانه اولین روز پاییز در نیمکره شمالی و اولین روز بهار در نیم کره جنوبی است.4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[اولین شبکه اجتماعی برای عکاسی با هواپیماهای بدون سرنشین ! | وب بلاگ فارسی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%7C-%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%7C-%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C Sun, 08 Sep 2013 13:40:32 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%7C-%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C استفاده ازهواپیماهای بدون سرنشین برای اهداف هنری ، یکی از راههای نمایش اعتراض به استفاده از این تکنولوژی در استفاده از اهداف نظامی بوده و به این شکل استفاده صحیح از تکنولوژی نمایش داده می شود.Dronestagram وبسایت جدید است که امیدوار است با استفاده از دارندگان هواپیماهای بدون سرنشینی که اهداف تجاری دارند ، خلاقیت جدیدی را تقویت کنند تا بتوانند با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین خود عکس های هوایی خیره کننده ای را گرفته و در این وبسایت آپلود کنند.4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[کسوف یا خورشیدگرفتگی چیست؟ | علم و دانش]]> http://zibatar.in/story.php?title=%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%81-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%7C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4 http://zibatar.in/story.php?title=%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%81-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%7C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4 Fri, 14 Jun 2013 23:12:54 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%81-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%7C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4  


گرفتگی کامل خورشید را باید یکی از منظره‌های زیبا و در عین حال ترسناک طبیعت دانست. تنها موقعی می‌توان این پدیده را دید که عوامل زیادی با هم انطباق پیدا کنند. خورشید کره فروزان بسیار بزرگی است با قطری در حدود 109 برابر قطر زمین که در فاصله 150 میلیون کیلومتری زمین واقع شده است...1 Vote(s) ]]>
<![CDATA[مراقب قطعات در حال سقوط ماهواره ناسا باشید - اتوبان]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86 Fri, 07 Dec 2012 02:04:06 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86 ماهواره ناسا که ماموریت خود را به پایان رسانده قرار است ماه آینده وارد جو زمین شود و این ممکن است که باعث متلاشی شدن و پراکنده شدن قطعات آن در شعاعی حدود ۵۰۰ مایلی روی زمین شود. هنوز ناسا زمان دقیق و محل دقیقی برای این سقوط اعلام نکرده است ، پس بهتر است مراقب خودتان باشید...4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[خاموشی کامل کره زمین برای 72 ساعت متوالی - اتوبان]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-72-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-72-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86 Mon, 03 Dec 2012 17:29:40 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-72-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86 ناسا پیش بینی کرده است که در ۲۳-۲۵ دسامبر ۲۰۱۲(سوم تا پنجم دی ۹۱) و در زمان تراز کائنات زمین به مدت ۳ روز در تاریکی کامل به سر خواهد برد.2 Vote(s) ]]>
<![CDATA[محققان ناسا یکی از بزرگترین اسرار کائنات را کشف کردند ]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF--1 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF--1 Sun, 07 Oct 2012 20:40:46 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF--1 درحالي كه تئوري‌هاي فعلي بر رد امكان وجود ستارگان غول‌پيكر تأكيد مي‌كنند، دانشمندان موفق به شناسايي چهار ستاره‌اي شدند كه اين قوانين را بطور كلي نقض كرده‌اند.4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آزمایش تجهيزات مريخ‌نوردي در یک شبیه سازی درغارهاي يخي رشته كوه آلپ - آسمان،کهکشان،فضانوردی،ستاره شناسی،فضا]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%BE-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%8C%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D9%81%D8%B6%D8%A7 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%BE-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%8C%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D9%81%D8%B6%D8%A7 Thu, 12 Jul 2012 16:15:12 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%BE-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%8C%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D9%81%D8%B6%D8%A7
4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تصاویر زمین از فضا توسط ماهواره روسی - آسمان،کهکشان،فضانوردی،ستاره شناسی،فضا]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%8C%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D9%81%D8%B6%D8%A7 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%8C%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D9%81%D8%B6%D8%A7 Mon, 09 Jul 2012 07:33:52 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%8C%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C%D9%81%D8%B6%D8%A7

کره زمین در این تصویر خلق‌شده بوسیله یک ماهواره هواشناسی روسی به این شکل رنگارنگ زیبا درآمده است.


این ماهواره، به نام الکترو- ال شماره یک، طول موج‌های نور مرئی و نیز پرتوهای مادون قرمز را اسکن می‌کند. ترکیب این تصاویر باعث ایجاد این نمای رنگارنگ از کره زمین از بالا شده است.
4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[جان گلن٬ نخستین فضانورد آمریکایی در مدار زمین]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%86%D9%AC-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%86%D9%AC-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 Thu, 15 Mar 2012 18:24:01 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%86%D9%AC-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86جان گلن٬ نخستین فضانورد آمریکایی در مدار زمین

پنجاه سال پیش در چنین روزهایی ایالات متحده آمریکا در حالی توانسته بود برای نخستین بار فضانوردی را به مدار زمین بفرستد که قبل از او دو تبعه اتحاد جماهیر شوروی سابق لذت سفر در مداری بر گرد زمین را تجربه کرده بودند. در این مطلب به حوادثی که در آن روز تاریخی بر سر جان گلن آمد نگاهی کوتاه خواهیم انداخت تا ببینیم چگونه آتش رقابت بین دو ابرقدرت آن زمان شعله‌ور شد.
3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[بازگشت از ماه یا پایان مأموریت در هالیوود؟]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%9F http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%9F Fri, 09 Sep 2011 08:21:01 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%9F زمانی که به ادعای رسانه‌ها بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر در سراسر دنیا به طور مستقیم قدم گذاشتن نیل آرمسترانگ را بر سطح ماه تماشا می‌کردند، عده ای نیز چشمهایشان را تنگ کرده و با بدبینی به آنچه پخش می‌شد به چشم یک نمایش تلویزیونی محصول هالیوود نگاه می‌کردند.آیا سفر به ماه یک واقعیت تاریخی است و یا محصولی شگفت‌انگیز از استودیوهای فیلم‌برداری هالیوود که به منظور نمایش قدرت ایالات متحده آمریکا به دروغ خلق شده است؟3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[رادیو دانش فضایی: پرواز آتلانتیس به پایان شاتل‌های فضایی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C Thu, 04 Aug 2011 00:28:50 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C شاتل فضایی آتلانتیس ساعت ۸ شب جمعه ۱۷ تیر ۱۳۹۰ برای آخرین بار محوطه پرتاب مرکز فضایی کندی را به لرزه درآورد تا کتاب شاتلهای فضایی برای همیشه بسته شود. پروازهای فضایی شاتل ها با مأموریت STS-1 توسط شاتل کلمبیا آغاز شد و با این مأموریت که STS-135 نام گرفته است، به پایان می‌رسد.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تلویزیون دانش فضایی: آخرین شاتل]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84 Mon, 25 Jul 2011 03:44:22 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84 شاتل فضایی آتلانتیس و چهار فضانورد سوار بر آن این روزها مشغول لذت بردن از آخرین لحظات باقی‌مانده از مأموریت فضایی خود در مدار زمین هستند. این سفر آخرین تجربه شاتل سواری فضانوردان سیاره زمین محسوب می‌شود و دنیا یکی دیگر از دوره‌های تاریخی خود در اینجا به پایان می‌رساند.4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ادعای دانشمندان روسی: سال 2031 سال ملاقات با موجودات فرازمینی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2031-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2031-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C Sat, 09 Jul 2011 19:46:14 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2031-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C اکنون دانشمندان روسی ادعای جدیدی را مطرح کرده اند مبنی بر اینکه در 20 سال آینده تمدن بشری سرانجام موجودات فرازمینی را ملاقات خواهد کرد.
دانشمندان مرکز تحقیقات  فضایی روسیه در یک نشست خبری اعلام کردند  که3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[رادیو دانش فضایی: یک دنباله‌دار جدید در راه است]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-1 Thu, 07 Jul 2011 06:16:52 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-1
5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آخرین فضانوردان شاتل فضایی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C Mon, 27 Jun 2011 19:39:27 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
در آخرین ماموریت شاتل فضایی آتلانتیس٬ چهار فضانورد همراه با این فضاپیما به ایستگاه فضایی بین‌المللی سفر خواهند کرد. این کم تعدادترین خدمه یک شاتل فضایی در تاریخ سی ساله پروازهای فضایی شاتل‌ها به شمار می‌آید. به یقین برای این چهار فضانورد افتخار بزرگی خواهد بود که آخرین مسافران شاتل‌های فضایی باشند. با دانش فضایی همراه شوید تا بدانید این فضانوردان تاریخ ساز چه کسانی هستند؟

 

6 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ماهواره رصد از دیدگاه مهندسی فضایی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-1 Fri, 24 Jun 2011 19:04:22 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-1 اطلاعات مهندسی منتشر شده درباره ماهواره رصد که در واقع محصول یک پروژه دانشجویی در دانشگاه مالک اشتر بوده است٬ آنقدر ناچیز و مختصر بود که دانش فضایی را بر آن داشت تا با تکیه بر حدس و گمان و تجربه کارشناسان خود به کشف اسرار! این ماهواره کوچک بپردازد. شما را به خواندن این مقاله تحلیلی دعوت می‌کنیم.6 Vote(s) ]]>
<![CDATA[فضاپیمای دست‌ساز دانمارکی٬ سربلند از نخستین پرواز آزمایشی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-1 Sun, 19 Jun 2011 14:19:21 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%AC-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-1  روز جمعه گذشته سرانجام تلاش گروهی از راکت سازان آماتور دانمارکی جواب داد و تنها یک روز پس از تاریخی که از پیش برنامه‌ریزی شده بود، راکت زیر مداری٬ غیر انتفاعی و آماتوری دانمارکی با موفقیت از سکوی پرتاب شناور خود از دریای بالتیک به آسمان پرتاب شد. به نظر می رسد عصر آماتورها در فضا در حال آغاز شدن است.


پرتاب اول این راکت فضایی که در شهریور سال گذشته انجام شد٬ به دلیل یخ‌زدگی شیر خروج اکسیژن در اثر از کار افتادن یک سشوار برقی که برای گرم نگه داشتن آن به کار می‌رفت٬ با عدم موفقیت روبرو شده بود.5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ماهواره رصد در مدار زمین]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 Fri, 17 Jun 2011 16:31:05 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 ماهواره رصد اولین ماهواره ایرانی با قابلیت تصویر برداری است که به فضا پرتاپ شده است. گفته می شود که تمامی مراحل طراحی، ساخت و انجام تست های پیش از پرتاب آن توسط مهندسان و دانشمندان فضایی ایرانی انجام گرفته است. این دومین تلاش موفقیت آمیز کشور عزیزمان در پرتاب ماهواره محسوب می گردد.7 Vote(s) ]]>
<![CDATA[پرزیدنتی که ماه را فتح کرد]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 07 Jun 2011 08:40:15 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF پنجاه سال پیش در چنین روزهایی حدود شش هفته از پرواز تاریخی یوری گاگارین گذشته بود و جامعه آمریکایی سرخورده از شکستی جانانه به دنبال کاری سترگ و عظیم بود تا حس برتری‌جویانه خود را ارضاء نماید. همین موضوع باعث شد تا جان اف کندی٬ پرزیدنت وقت ایالات متحده آمریکا در ۲۵ می ۱۹۶۱ راهی کنگره این کشور شود تا نمایندگان ملت آمریکا را برای گشاده‌دستی و ولخرجی در پروژه‌ای آنقدر بزرگ که دیگر کسی را میل رقابت با آن نباشد٬ ترغیب کند.6 Vote(s) ]]>