Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/modules/modules_libs.php(86) : eval()'d code on line 1

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/rss.php on line 149
زیباترین | <b>چند تا از زیباترین ها</b> | محیط زیست http://zibatar.in زیباترین، مکانی برای پیدا کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب زیبا Mon, 24 Oct 2016 07:29:31 UTC en <![CDATA[راهنمای استفاده از هیومیک اسید]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF Mon, 24 Oct 2016 07:29:31 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF راهنمای استفاده از هیومیک اسید !!! رشد بیشتر گیاهان با استفاده برنامه ریزی شده از هیومیک اسید در سال 1984 به صورت رسمی اعلام شد5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آشنایی با ساختار هیومین و هیومیک اسید]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF Mon, 24 Oct 2016 07:29:08 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF آشنایی با ساختار هیومین و هیومیک اسید !!! هیومیک اسید شامل طیف گسترده ای ترکیبات است و هریک از این اجزا برای عملکرد بهتر هیومیک اسید ضروری هستند4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[كشف يك گونه آبزي كمياب در خراسان رضوي + عكس | مجله آموزشی دنیای تخفیف]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%8A%D9%83-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%D9%8A-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%B3-%7C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%8A%D9%83-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%D9%8A-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%B3-%7C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81 Wed, 15 Jul 2015 02:49:46 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%8A%D9%83-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%D9%8A-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%B3-%7C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81 اين آبزي با قدمت زیستی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون سالیکی از قدیمی ترین گونه های زیستی متعلق به دوره دایناسورها است و با روئیت میگوی بچه وزغی کشورمان می تواند در حفظ .ذخایر ژنتیکی این گونه آبزی با ارزش در دنیا نقش ویژه ای ایفا کند.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تصاوير رويايي اما واقعي]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A-1 Wed, 24 Jun 2015 02:57:33 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A-1 تصاوير رويايي ولي واقعي از طبيعت جاندار4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آب را نجات دهیم !]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85--2 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85--2 Thu, 26 Mar 2015 02:33:54 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85--2 دیشب شیر آشپزخانه چکه می کرد. محاسبه کردم در ۲۴ساعت ۷ لیتر، در یک ماه ۱۶۸ لیتر و در یک سال ۲۵۰۰ لیترآب فقط برای واشر یک شیر به هدر میرود!3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[رشد بیابان به مجموع مساحت هند ،امریکا ،چین و روسیه]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%8C%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%8C%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%8C%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%8C%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87 Fri, 02 May 2014 04:33:11 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%8C%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%8C%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87 رشد بیابان زایی درسطح جهانی بالغ بر 120 هزار کیلومتر مربع درسال است...4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آیا باید دریاچه ی ارومیه خشک شود]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 18 Apr 2014 14:44:34 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%AF  ناگفته هایی در مورد خشک شدن دریاچه ی ارومیه .


اینک بحث این است دریاچه ی ارومیه احیا شود یا تلاش کنیم تا خشک شود6 Vote(s) ]]>
<![CDATA[بیمه عمر و مسوولیت برای یوزپلنگ ایرانی – فــراخــوان‌نــامــه]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%E2%80%93-%D9%81%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%80%D9%80%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%85%D9%80%D9%80%D9%87 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%E2%80%93-%D9%81%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%80%D9%80%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%85%D9%80%D9%80%D9%87 Mon, 10 Feb 2014 02:33:16 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%E2%80%93-%D9%81%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%80%D9%80%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%85%D9%80%D9%80%D9%87       این گزارش رادیویی در بخش خبری پیک بامدادی رادیو ایران و چند بخش دیگر خبری پخش شد.4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تصاویر باورنکردنی از موجودات باورنکردنی ! | وب بلاگ فارسی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%7C-%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%7C-%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C Tue, 24 Dec 2013 20:17:57 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C-%7C-%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C یکی از شگفتی های آفرینش ، حیات موجوداتی است که در این کره خاکی زندگی می کنند و تصاویر مختلفی که از این موجودات منتشر می شود باورنکردنی است.استفاده از دوربین های فوق حرفه ای با توان فوکوس بالا و با کیفیت زیاد از موجودات زنده ریزی که ساختار کلی اندام آنها را نمایش دهد یکی از این زیبایی های آفرینش است که احتمالا تصاویر این چنینی را قبلا دیده اید اما از شگفتی های دیگر در این زمینه می توان به موجوداتی اشاره کرد که اصل وجودی آنها نیز باورنکردنی است.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آیا مشکل تنگی نفس شهروندان اهوازی به علت باران اسیدی بود ؟]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%9F http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%9F Thu, 14 Nov 2013 15:42:53 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%9F آیا باران اسیدی باعث تنگی نفس می شود ؟
خودتان بخوانید ...


3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[زنبور قاتل جان ۴۰ را گرفت + عکس]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B0-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B0-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-1 Sat, 12 Oct 2013 21:55:05 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B0-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-1 پوست قربانیان حمله این زنبورها به شکلی شده است که گویی به آنها گلوله شلیک شده است.


“هو فنگ” واژه ی چینی زنبور است و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اندازه این زنبورهای غول پیکر ۵ سانتی متر است.4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ورمی کمپوست چیست؟]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F http://zibatar.in/story.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 21 Sep 2013 06:02:48 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F ورمی کمپوست چیست؟


کود آلی چیست؟


محصول ارگانیک چیست؟


پاسخ را در http://www.irvermi.ir جستجو کنید.5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[خلاقیت یک عکاس در مورد آلودگی‌های فوکوشیما]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7 Sat, 21 Sep 2013 06:01:52 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7 همان‌طور که می‌دانید استان فوکوشیما در کشور ژاپن در بحران هسته ای به سر می‌برد. نشت راکتورهای این پایگاه هسته‌ای در دریاچه مجاورش، موجب آلودگی بسیار شدید هسته ای در مناطق اطراف شده است. میزان آلودگی ها به اندازه ایست که گفته می‌شود به زودی میزان آلودگی فوکوشیما از حادثه چرنوبیل هم بیشتر خواهد شد.. . 5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[کشاورزی در آسمان + عکس - اتوبان]]> http://zibatar.in/story.php?title=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86 Wed, 29 May 2013 01:29:29 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86
این روش هم برای زیبایی محیط شما و هم یه ابتکار و ایده جدیدی در نگهداری گیاهان خانگی محسوب می شود ، خودم اهل پرورش گیاهان آپارتمانی هستم ، امّا هنوز این روش را امتحان نکرده ام ، البته بزودی این کار را خواهم کرد و به شما نیز توصیه می کنم.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[انفجار دریاچه‌ای در کامرون!]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86 Mon, 28 Jan 2013 00:10:09 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86


دود غلیظی همه جا را فراگرفت، هیچ کس نمی‌دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بعد از چند لحظه همه مردم روستا بیهوش روی زمین افتادند.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[اسرار حیوانات قاتل ]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84- http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84- Tue, 18 Dec 2012 04:43:54 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-


آیا حیوانات نیز مانند انسان، همنوعان خود را بدون دلیل خاصی می کشند؟ کشتن از روی لذت که به آن قتل گفته می شود موردی است که فکر می کنیم تنها در انسان دیده می شود. اما واقعا اینطور نیست.2 Vote(s) ]]>
<![CDATA[یخ های قطب شمال تا 2080 نابود می شوند. ]]> http://zibatar.in/story.php?title=%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-2080-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF- http://zibatar.in/story.php?title=%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-2080-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF- Fri, 16 Nov 2012 02:28:13 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-2080-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-


محتاطانه ترین پیش بینی ها حکایت از ان دارد که قطب شمال تا دهه 2080/1460 خالی از یخ خواهد شد.1 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تصاویر دیدنی از گربه کوچولوهای زیبا - ]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7- http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7- Sun, 07 Oct 2012 20:40:46 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7- عکس های دیدنی از گربه های زیبا و کوچولو3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[نگهداری گل حسن يوسف - otuban]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-otuban-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-otuban-1 Wed, 29 Aug 2012 11:14:25 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-otuban-1 قابل توجه دوستداران گل و گیاه5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[حکاکی روی برگ درختان - otuban]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-otuban http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-otuban Mon, 30 Jul 2012 10:09:59 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-otuban خلاقیت هنری بسیار ظریف و پیچیده که توسط هنرمند اسپانیایی لورنزو روی برگ ها حکاکی شده است.3 Vote(s) ]]>