Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/modules/modules_libs.php(86) : eval()'d code on line 1

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/rss.php on line 149
زیباترین | <b>چند تا از زیباترین ها</b> | برنامه نویسی http://zibatar.in زیباترین، مکانی برای پیدا کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب زیبا Mon, 24 Oct 2016 07:29:32 UTC en <![CDATA[طراحی وب سایت سئو به سبک فست سئو]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%81%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A6%D9%88 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%81%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A6%D9%88 Mon, 24 Oct 2016 07:29:32 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%81%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A6%D9%88 طراحی وب سایت سئو به سبک فست سئو !!! در فست سئو مهم ترین بخش هایی که برای سئو وب سایت ضروری هستند در طراحی سایت سئو گنجانده می شوند5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[روش موثر در بهینه سازی سایت]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA Thu, 01 Sep 2016 15:44:30 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA روش موثر در بهینه سازی سایت !!!روش لینک داخلی در بهینه سازی سایت بسیار تاثیر گذار است و سئوکاران حرفه ای از این روش برای ترویج سایت ها استفاده می کنند4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[پیکسل ها در طراحی سایت]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA Tue, 09 Aug 2016 14:12:06 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA پیکسل ها در طراحی سایت !!! یکی از مهم ترین مسائل روز طراحی سایت، پیکسل ها و تکامل آن ها در طول طراحی می باشد3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[عوامل وحدت در طراحی سایت]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA Wed, 20 Jul 2016 12:55:39 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA عوامل وحدت در طراحی سایت !! هدف از به کارگیری عوامل وحدت در طراحی سایت، ایجاد ارتباط و لینک میان بخش های مختلف بصری سایت است ."4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[مفهوم F-Layout در طراحی سایت]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-f-layout-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-f-layout-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA Mon, 18 Jul 2016 02:50:45 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-f-layout-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA مفهوم F-Layout در طراحی سایت !!! در واقع لی اوت های متفاوت در طراحی سایت رفتارهای کاربران را در برابر بخش های مختلف یک سایت تغییر می دهند5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[رایج ترین خطاهای طراحی سایت]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA Sun, 10 Jul 2016 03:23:50 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA رایج ترین خطاهای طراحی سایت !! خطاهای زیادی در طراحی سایت صورت میگیرد که برخی که ناشی از بی اطلاعی افراد حین طراحی سایت می باشد.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[راهنمای انتخاب عکس های بهینه در طراحی سایت ]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA- http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA- Fri, 01 Jul 2016 01:17:22 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA- راهنمای انتخاب عکس های بهینه در طراحی سایت !!! شما را به مطالعه راهنمای انتخاب عکس بهینه در طراحی وب سایت دعوت می کنیم.6 Vote(s) ]]>
<![CDATA[نحوه ایجاد ناوبری در طراحی سایت – بخش دوم]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%E2%80%93-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%E2%80%93-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85 Sun, 26 Jun 2016 22:21:46 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%E2%80%93-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85 نحوه ایجاد ناوبری در طراحی سایت !!! نمونه ای طراحی ناوبری مناسب در سایت ها ، استفاده از صفحات تکی و درج تمامی محتوا برای دسترسی ساده تر بود4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[روان شناسی رنگ ها در طراحی سایت مدرن]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 Sun, 26 Jun 2016 22:21:30 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 روان شناسی رنگ ها در طراحی سایت مدرن !!! در روانشناسی رنگ ها حین طراحی سایت ، به صورت کامل روی ذهن و فکر افراد تمرکز داریم و سعی داریم  جذب مخاطب کنیم4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[روان شناسی رنگ ها در طراحی سایت مدرن بخش دوم]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-1 Sun, 26 Jun 2016 22:19:50 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-1 علاوه بر معرفی روان شناسی سایر رنگ ها ، به شرح نحوه استفاده صحیح از روان شناسی رنگ ها در طراحی سایت خواهیم پرداخت3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[How to Improve SEO Rankings with Google Plus ]]> http://zibatar.in/story.php?title=how-to-improve-seo-rankings-with-google-plus- http://zibatar.in/story.php?title=how-to-improve-seo-rankings-with-google-plus- Sat, 25 Jun 2016 05:02:01 UTC http://zibatar.in/story.php?title=how-to-improve-seo-rankings-with-google-plus- In our attempts to improve SEO rankings we do miracles and try everything we can think of3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[عوامل موثر در طراحی لندینگ پیج بهینه]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87 Thu, 23 Jun 2016 03:52:49 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87 عوامل موثر در طراحی لندینگ پیج بهینه !!! ساخت یک Landing Page ، اگر با موفقیت انجام شود ، بازدیدکننده را به مشتری شما تبدیل می کند5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[انواع landing page در طراحی سایت]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-landing-page-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-landing-page-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA Mon, 20 Jun 2016 05:45:08 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-landing-page-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA انواع landing page در طراحی سایت !!! دو نوع لندینگ پیج در حال حاضر برای سایت ها در نظر گرفته میشود 3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[What is quality content]]> http://zibatar.in/story.php?title=what-is-quality-content-1 http://zibatar.in/story.php?title=what-is-quality-content-1 Thu, 16 Jun 2016 11:18:30 UTC http://zibatar.in/story.php?title=what-is-quality-content-1 What is quality content ??? Columnist Patrick Stox takes a comprehensive look at what Google might consider to be quality content3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[Google Play Store Optimization]]> http://zibatar.in/story.php?title=google-play-store-optimization http://zibatar.in/story.php?title=google-play-store-optimization Thu, 16 Jun 2016 11:18:05 UTC http://zibatar.in/story.php?title=google-play-store-optimization Google Play Store Optimization !!! If you don&#039;t sell Android apps at Google Play Store, you might have not heard about App Store Optimization (ASO) at all.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[چیزهایی که مردم از دیدن آن ها در طراحی سایت متنفرند]]> http://zibatar.in/story.php?title=%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AF Thu, 16 Jun 2016 10:37:10 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AF در این مطلب به معرفی مهم ترین مواردی که کاربران با دیدن آن ها در یک سایت ، به ضعف طراحی سایت پی میبرند را میپردازیم3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تاثیر تعداد دیدگاه بر سئو سایت]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA Wed, 15 Jun 2016 08:26:00 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA تاثیر تعداد دیدگاه بر سئو سایت نه تنها موجب افزایش انتخاب مشتری و فروش می شود، بلکه موجب بوجود آمدن کلمات کلیدی جدید در سایت خواهد شد4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[Apple App Store Optimization]]> http://zibatar.in/story.php?title=apple-app-store-optimization http://zibatar.in/story.php?title=apple-app-store-optimization Wed, 15 Jun 2016 08:25:54 UTC http://zibatar.in/story.php?title=apple-app-store-optimization Apple App Store optimization is sort of similar to ASO for Google Play Store but due to the differences in the ranking algorithms4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تاثیر طراحی واکنشگرا در مدیریت ترافیک سایت-بخش دوم]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85 Tue, 14 Jun 2016 20:56:04 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85 تاثیر طراحی واکنشگرا در مدیریت ترافیک سایت - بخش دوم !! تاثیر اصلی طراحی سایت واکنشگرا را می توان روی ترافیک یک وب سایت مشاهده کرد4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[سایت شما با موبایل سازگار است یا خیر ؟]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%9F http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%9F Tue, 14 Jun 2016 20:49:56 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%9F سایت شما با موبایل سازگار است یا خیر ؟  گوگل از ابزار جدید خود رونمایی کرد : ابزاری برای سنجش سازگار بودن سایت شما با موبایل4 Vote(s) ]]>