Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/modules/modules_libs.php(86) : eval()'d code on line 1

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/rss.php on line 149
زیباترین | <b>چند تا از زیباترین ها</b> | علوم انسانی http://zibatar.in زیباترین، مکانی برای پیدا کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب زیبا Mon, 18 May 2015 01:22:55 UTC en <![CDATA[برقراری ارتباط موثر در محیط کار - یادآپ]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%BE http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%BE Mon, 18 May 2015 01:22:55 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%BE به عنوان یک مدیر ضروری است که بتوانید ارتباطی اثرگذار برقرار کنید. یک ضرب المثل قدیمی می گوید: “مهم نیست چه می گویید، مهم این است که چگونه می گویید”. آن چه که یک مدیر موفق را از دیگران مجزا می سازد نحوه ارتباط برقرار کردن اوست. برقراری ارتباط موثر کلید تبدیل شدن به یک مدیر موفق است.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[| تا ۱۵ سال دیگر آب کشاورزی داریم |حساب من ،پایگاه تحلیل اقتصادی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%7C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%7C%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%7C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%7C%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Sat, 14 Mar 2015 05:16:01 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%7C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%7C%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[شش گام برای ایجاد رابطه احساسی بین برند و مشتری]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C Fri, 13 Feb 2015 15:49:45 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C همان‌طور که میدانید، این مشتری است که رابطه با برند را شکل می‌دهد (چه خوب و چه بد). اما باید از تکنولوژی نیز تشکر نمود، زیرا را که ما را قادر به ایجاد یک رابطه بامعنا و دوسویه بین مشتری و برند نموده است. برترین برندها از این فرصت برای ایجاد یک رابطه استراتژیک بازاریابی استفاده می‌نمایند.


brand-love-customer


با شناخت نیاز و تقاضای مشتری و درک جایگاه کنونی برند در فضای رقابت و نیز ارزش پیشنهادی به مشتری، می&zwnj

3 Vote(s) ]]> <![CDATA[ آموزش بازاریابی،مشاوره بازاریابی،بازاریابی]]> http://zibatar.in/story.php?title=-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%8C%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-1 http://zibatar.in/story.php?title=-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%8C%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-1 Sat, 25 Oct 2014 18:01:18 UTC http://zibatar.in/story.php?title=-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%8C%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-1 تیم مشاوران مدیریت ایران

Iran Management Consultants Team : IranMCT


تحت لیسانس CMCG کالیفرنیای آمریکا با بهره‌گیری از تجربیات و دانش اساتید و دانش‌آموختگان داخل و خارج از کشور، مجموعه‌ای از خدمات مشاوره و آموزش مدیریت را ارائه می‌نماید4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[10 نقش جدید برای مدیریت بازاریابی]]> http://zibatar.in/story.php?title=10-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=10-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C Sun, 19 Oct 2014 23:43:59 UTC http://zibatar.in/story.php?title=10-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C تیم مشاوران مدیریت ایران


 آیا می‌دانستید از هر 10شرکت، 9تای آن‌ها، در جهت جذب مشتری، تولید محتوای خود را بر عهده دارند؟ این محتویات از کانال شبکه اجتماعی در دسترس قرار می‌گیرد. مثل:بلاگ ها. خبرنامه‌ها،وبینارها، مجلات و ...


بر طبق تحقیق موسسه  Content Marketing Institute and Marketing Profs  تنها یک شرکت از هر سه شرکت ، معتقد هستند که:


بازاریابی محتوا باعث اثربخشی کسب و کار می‌گردد.


5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[فرایند نام‌گذاری و رابطه آن با کسب‌وکار Branding/Naming]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-brandingnaming http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-brandingnaming Mon, 06 Oct 2014 04:42:03 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-brandingnaming تیم مشاوران مدیریت ایران:


در چند دهه قبل، نام‌گذاری Naming یک محصول یا کسب‌وکار ، کاری بسیار ساده بود و یک روش نام‌گذاری ساده و مشخص وجود داشت.


نام‌گذاری برندینگ iranmct-barnding-naming


به‌عنوان نمونه:
6 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تقريرات درس خارج فقه، حضرت آيت الله مدرّسي يزدي، 1393، مبحث بيع (2) (الفاظ عقد البيع)، جلسه 1]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%82%D9%87%D8%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%91%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%8C-1393%D8%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%82%D9%87%D8%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%91%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%8C-1393%D8%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-1 Thu, 02 Oct 2014 12:05:08 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%82%D9%87%D8%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%91%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%8C-1393%D8%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-1 تقريرات درس خارج فقه، حضرت آيت الله مدرّسي يزدي، 1393، مبحث بيع (2) (الفاظ عقد البيع)، جلسه 1


جهت مطالعه مطلب و دريافت کامل متن بر روي لينک زير کليک فرماييد.
6 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ایرانی نابینایی که عالی ترین سمت سیاسی آمریکا را دارد +عکس - رهاتر]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1 Wed, 01 Oct 2014 03:40:45 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1 حبیب فارغ التحصیل دانشگاههای کلمبیا (با درجه عالی) و آکسفورد و دانشکده حقوق دانشگاه ییل است.


سیروس حبیب که از هشت سالگی نابینای مطلق بوده است، در ۲۲ اوت ١۹۸١ در ایالت مریلند آمریکا از پدر و مادری که از ایران به آمریکا مهاجرت کرده بودند متولد شد. او که وکیل دادگستری است نماینده مجلس نمایندگان ایالت واشینگتن (در شمال غربی آمریکا) است.5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[وب هشت / web eight - منطقه سیده زینب(س) دمشق]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%B4%D8%AA-web-eight-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%B4%D8%AA-web-eight-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82 Sun, 13 Apr 2014 16:28:21 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%B4%D8%AA-web-eight-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82  منطقه سیده زینب(س) دمشق


برای دیدن کلیپ روی تصویر کلیک کنید / for see this clip click on picture
4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک دیوید]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF Thu, 06 Feb 2014 03:43:17 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF معرفی کتاب غنی مدیریت استراتژیک دیوید ترجمه دکتر اعرابی و دکتر پارسائیان


و لینک دانلود خلاصه کتاب4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[سیاست سازمانی - تدوین استراتژی در فرایند مذاکره]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-1 Thu, 06 Feb 2014 03:43:17 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-1 شرحی بر سیاست سازمانی و فرایند قدرت و مذاکره و تأثیر آن بر شکل گیری استراتژی در سازمان4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[یک زن قوی باشید البته از راه درستش !-وبگردی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C Sat, 21 Sep 2013 06:01:52 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C هرگز دوست ندارم زنی ضعیف باشم. شما هم همیشه مثل من مجذوب زنان قوی و قدرتمند می شوید؟ شما هم دوست دارید یک زن قوی باشید ؟ خوب پس حواستان باشد که قدرت شما هم می تواند الهام بخش باشد و هم ویرانگر !


این مقاله بر اساس کتاب fierce Woman (زنان قوی) نوشته خانم Kimberly Wagner  است ، او به بررسی روابط بین زوجین و مشکل بزرگ روابط در حال حاضر می پردازد ، از نظر او مردان که رضایت خاطر ناشی از مراقبت از زنان و رهبری را از دست داده اند باید بیشتر مورد توجه خانم ها قرار بگیرند ، از نظر او زنان جنگجو باید یاد بگیرند در خانه جنگجویی مهربان باشند  .آیا شما یک زن قوی وجنگجو  هستید ؟4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[صاحب نیوز | پایگاه خبری، تحلیلی » قدرت طلبی و دیگر هیچ!]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%7C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%7C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86 Sun, 08 Sep 2013 13:40:32 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%7C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86 در نظام اسلامی ایران همه شیفته خدمتند نه قدرت. مسئولین حواستان باشد اگر با قدرت طلبی خدمت کنید مطمئنا از صحنه ایران حذف خواهید شد!2 Vote(s) ]]>
<![CDATA[صاحب نیوز | پایگاه خبری، تحلیلی » سیاست اما میدان جنگ نیست!]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%7C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%7C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 08 Sep 2013 13:40:32 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%7C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA سیاست اما میدان جنگ نیست. سیاست میدانی است که بر نقطه اشتراکات تمرکز دارند نه نقاط افتراق...5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تصویری نادر از تولد یک نوزاد درون کیسه آب - خبرخوان هوشمند ایرانستان]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Fri, 06 Sep 2013 00:11:20 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 در یک پدیده نادر، نوزادی در داخل کیسه آمنیوتیک سالم طی عمل سزارین به دنیا آمد.به گزارش اول نیوز، کیسه آمنیوتیک (کیسه آب) محفظه ای مملو از آب درون رحم مادر است که جنین در آن شناور بوده و مراحل رشد را سپری می کند.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[چگونه ایده های خود را واقعی کنیم]]> http://zibatar.in/story.php?title=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 http://zibatar.in/story.php?title=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Wed, 15 Aug 2012 00:28:43 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 دلیل آن این است که عادات رفتاری ما در میانند. به عنوان مثال، تمایل ما به تولید ایده های نو اغلب سر راه اجرای آنهایی می شود که در ذهن داریم. در نتیجه، ما بسیاری از پروژه ها را نیمه کاره رها می کنیم. خواه این ایده یک وب سایت شخصی، یک ایده کسب و کار جدید و یا یک رمان بلند باشد، بیشتر این پروژه ها دچار رکود و تبدیل به یک منبع نا امیدی می شوند.
برخی از افراد و تیم های خلاق و با تجربه  قادر به نادیده گرفتن شانس و اجرای ایده های خود برای بارها و بارها هستند. در حرفه خودم با بسیاری از این افراد سروکار داشته ام که بررسی بینش و عادات آنها منجر به راهنمائی و پیشنهاداتی شد که در ادامه می خوانید

13 Vote(s) ]]>
<![CDATA[افرادی که میخواهند 100 سال عمر کنند بخوانند! کشف راز زندگی تا 100سالگی!]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-100-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-100%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-100-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-100%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C Tue, 10 Jul 2012 12:38:57 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-100-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-100%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C

4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[بيست روش يادگيري زبان انگليسي]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%8A%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%8A%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A Sun, 10 Jun 2012 12:13:54 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%8A%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A به ياد داشته باشيد ميان بر در يادگيري انگليسي وجود ندارد. به هر حال بايد لغات را ياد گرفت ، گرامر را تمرين كرد و بتوان صحيح صحبت كرد. اين روش ها فقط انجام آن مراحل يادگيري را آسان‌تر خواهد كرد.  :)3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ 13 دليلي كه بايد انگليسي ياد گرفت]]> http://zibatar.in/story.php?title=-13-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA http://zibatar.in/story.php?title=-13-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Wed, 05 Oct 2011 09:20:30 UTC http://zibatar.in/story.php?title=-13-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA اگر هنوز به اندازه‌ي كافي براي يادگيري زبان انگليسي انگيزه پيدا نكرده‌ايد بهتره اين دلايل را بخوانيد تا نظرتان عوض شود4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ 10 نكته‌ي كليدي آزمون آيلتس]]> http://zibatar.in/story.php?title=-10-%D9%86%D9%83%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B3-1 http://zibatar.in/story.php?title=-10-%D9%86%D9%83%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B3-1 Wed, 05 Oct 2011 09:20:30 UTC http://zibatar.in/story.php?title=-10-%D9%86%D9%83%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B3-1 اگر مي‌خواهيد در آزمون آيلتس شركت كنيد و يا نمره‌اي عالي در آزمون بدست آوريد بهتره با اين ده نكته‌ي طلايي آيلتس آشنا شويد.4 Vote(s) ]]>