Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/modules/modules_libs.php(86) : eval()'d code on line 1

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/rss.php on line 149
زیباترین | <b>چند تا از زیباترین ها</b> | جشن ها http://zibatar.in زیباترین، مکانی برای پیدا کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب زیبا Fri, 28 Nov 2014 20:17:54 UTC en <![CDATA[ملکه زیبایی دنیا در سال 2014 انتخاب شد! +تصاویر - رهاتر]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2014-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2014-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-1 Fri, 28 Nov 2014 20:17:54 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2014-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-1  


www.dustaan.com %D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87 %D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C %D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7 %D8%AF%D8%B1 %D8%B3%D8%A7%D9%84 2014 %D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8 %D8%B4%D8%AF +%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B11 ملکه زیبایی دنیا در سال 2014 انتخاب شد! +تصاویر


والری هرناندز” اهل پورتو ریکو تاج ملکه زیبایی را به عنوان دختر شایسته بین المللی سال ۲۰۱۴ بر سر گذاشت.  این دانشجوی ۲۱ ساله و مدل اهل پورتو ریکو، کارولینا، در ۵۴امین دوره مسا

3 Vote(s) ]]> <![CDATA[طرز تهیه غذایی خوشمزه و ساده ]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87- http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87- Wed, 03 Sep 2014 20:15:52 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87- فرزندان و همچنین خود ما دوس داریم غذاهای خوشمزه بخوریم، پس باید طرز تخت این غذاهای خوشمزه رو در یک سایت آشپزی خوب یاد بگیریم.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[حضور محمد خاتمی رییس جمهور سابق در جشن تولد خصوصی دختر فاطمه عرب سرخی - اتوبان]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86 Fri, 06 Sep 2013 00:11:20 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86
4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[عکس یادگاری عجیب ریحانا با رهگذران در کنار ایفل - اتوبان]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86 Fri, 06 Sep 2013 00:11:20 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86
4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تصاویر اولین حضور آنجلینا جولی پس از عمل جراجی سرطان سینه بر فرش قرمز ]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2- http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2- Sun, 11 Aug 2013 17:14:07 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2- آنجلینا جولی ۳۷ ساله و براد پیت ۴۹ ساله سوپر استارهای هالیوودی و زوج هنرمند ، خوشحالیشان را در این حضور از برگشت به دنیا بازیگری و کسب سلامتی آنجلینا ابراز و در گفتگو با خبرنگاران گفتند:5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ازدواج دو مجری پر سر و صدای ایران + عکس و بیوگرافی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C Sun, 11 Aug 2013 17:14:07 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
بالاخره این دوتا مجری خوب و پر سر و زبون صدا و سیمای ایران هم به خونه بخت رفتند ، فرزاد حسنی و آزاده نامداری ، به نظر شما این زوج هنری از چه لحاظی به هم میان ؟2 Vote(s) ]]>
<![CDATA[چرا خدا زنها را آفرید]]> http://zibatar.in/story.php?title=%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF Sat, 13 Jul 2013 01:40:32 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF کلیپ بسیار زیبا به مناسبت روز زن4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ایرانستان - جشن مهرگان ( نمادی از آیین مهرورزی ایرانیان )]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86- http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86- Tue, 07 May 2013 12:48:46 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86- مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشنهای ایران است که در هفتم مهر از برج مهر برگزار می شود. "مهرگان" پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده است. مهر یا میترا در زبان فارسی به معنای "فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت" است و ضد دروغ، دروغ گویی، پیمان شکنی و نامهربانی کردن است. فلسفه جشن مهرگان سپاسگزاری از خداوند به خاطر نعمت هایی است که به انسان ارزانی داشته و تحکیم دوستی و محبت میان انسانهاست...11 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آموزش کاشت سبزه عید نوروز+فانتزی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C Fri, 03 May 2013 01:23:28 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C کاشت سبزه عید قبل از سال،نشانی از سبزینگی برای سال جدید است و بدون سبزه، بساط هفت سین صفایی ندارد…5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ژست های عکاسی برای عروس و دامادهای ایرانی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Fri, 08 Mar 2013 03:47:29 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C ماندگارترین خاطرات زندگی تان ثبت همیشگی کنید4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[بیست و یک نمونه ژست عکاسی از زنان]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 Sat, 02 Mar 2013 06:08:48 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 یکی از راه هایی خاطره شدن عکسها ، ژست مناسب است. ظرافت های زنانه باعث شده است تا نگاه موشکافانه عکاسان به سمت آنان کشیده شود3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ایده ای جالب برای خوشگذرونی و تفریح دسته جمعی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C Thu, 21 Feb 2013 00:40:26 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C ایده ای که می بینید ، بهترین و آسان ترین و بی هزینه ترین روش براس ساخت یک باربیکیو ، یا همون منقل خودمونه که ...2 Vote(s) ]]>
<![CDATA[۲۱ نمونه ژست برای شروع عکاسی گروهی از افراد - otuban]]> http://zibatar.in/story.php?title=%DB%B2%DB%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-otuban http://zibatar.in/story.php?title=%DB%B2%DB%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-otuban Tue, 23 Oct 2012 20:57:32 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%DB%B2%DB%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-otuban
اهل تفریحات دسته جمعی هستید ، اهل رفتن به کوه و دشت و دمن هستید ، اهل به یادگار گذاشتن لحظات زیبای خود هستید ، پس نمونه ژست های عکاسی گروهی را از دست ندهید…2 Vote(s) ]]>
<![CDATA[لیوان دسته عروسکی، هدیه ای برای کوچولوهای فامیل » وبلاگ رسمی مای چاپ]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE http://zibatar.in/story.php?title=%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE Wed, 17 Oct 2012 21:30:59 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE یه ایده فوقالعاده برای  یک هدیه ارزون ولی ماندگار برای کودکان2 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ژست های عکاسی برای عروس و داماد - otuban]]> http://zibatar.in/story.php?title=%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-otuban http://zibatar.in/story.php?title=%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-otuban Sun, 26 Aug 2012 22:30:25 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-otuban 21 تصویر از تکنیک های و ژست های مختلف عکاسی برای مراسم عروسی3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[اس ام اس روز زن ومادر۹۱]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%B9%DB%B1 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%B9%DB%B1 Thu, 14 Jun 2012 14:43:10 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%B9%DB%B1 روز مادر یا همان روز زن روزی است که همه ساله در کشورهای مختلف به صورتی برگزار می شود و هر شخصی بدون شک این روز را گرامی و عزیز می دارد.


تو را بانو ناميدم ام بسيارند از تو بلندتر-بلندتر بسيارند از تو زلال تر - زلال تر بسيارنداز تو زيباتر- زيباتر اما بانو تويي!!!8 Vote(s) ]]>
<![CDATA[نهنگ ها نویدبخش سال نو شدند؛سال نو مبارک | وب بلاگ فارسی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9B%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%7C-%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9B%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%7C-%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C Sun, 22 Apr 2012 08:37:52 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9B%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%7C-%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C نوروز امسال انگاررنگ و بوی تازه ای دارد و یادآور روزهای همراه با ذوق و شوق دوران کودکی است ، روزهایی که گرفتن اولین عیدی از دست مادربزرگ شیرینی عید را بیشتر و بیشتر می کرد.روزهایی که خوردن یواشکی پسته های آجیل و دور از چشم مادر کار هر روز ما تا پایان عید بود.روزهایی که انگار سبزی پلو با ماهی شب عید طعم دیگری داشت به خصوص اگر مهمان مادربزرگ بودیم.روزهایی که کتانی سفید خریده شده برای عید را طوری می پوشیدیم و قدم بر می داشتیم که پنجه های آن نشکند و پس از بازگشت به خانه تا دید و بازدید بعدی داخل کارتن آن می گذاشتیم.روزهایی که …5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تزیین تخم مرغ سفره هفت سین]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86 Wed, 28 Mar 2012 17:34:03 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86 اینم یه نمونه تزیین تخم مرغ واسه سفره هفت سین عید امسال3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[مردمان - پورتال جوانان ایرانی  | نبایدهای روز عشق ایرانی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%EF%BB%BF-%7C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%EF%BB%BF-%7C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Fri, 09 Mar 2012 22:15:17 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%EF%BB%BF-%7C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C


 بااینکه احساس می‌کنید باید حتماً در این روز به عشقتان هدیه‌ای بدهید اما منطقتان را فراموش نکنید. در زیر به 7 کاری که باید شدیداً از انجام آن در این زمان از سال خودداری کنید اشاره می‌کنیم:4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تصاویری از لیلا لوپس ملکه زیبایی آمریکا در سال 2011]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B3-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2011-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B3-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2011-1 Thu, 05 Jan 2012 16:58:01 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B3-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2011-1 تصاویری از لیلا لوپس ملکه زیبایی آمریکا در سال 20115 Vote(s) ]]>