Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/modules/modules_libs.php(86) : eval()'d code on line 1

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/rss.php on line 149
زیباترین | <b>چند تا از زیباترین ها</b> | سفر و مکان های دیدنی http://zibatar.in زیباترین، مکانی برای پیدا کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب زیبا Tue, 10 Jan 2017 19:58:18 UTC en <![CDATA[توصیه های سفر به آمریکا، بایدها و نبایدها (بخش دوم )]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85- http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85- Tue, 10 Jan 2017 19:58:18 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85- ایالات متحده به عنوان یک کشور باز و آزاد در نظر گرفته می شود اما دارای قوانین و تابو هایی است که باید به آنها توجه و آنه4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[توصیه های سفر به چین- بایدها ونبایدها (قسمت اول)]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84 Tue, 10 Jan 2017 19:58:14 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84 برای یک مسافر تور چین خصوصا کسانی که برای اولین بار به این کشور شگفت انگیز سفر میکنند بهتر است با نباید ها و تابو های تور چین آشنا باشد تا از دردسر و مشکل دور بماند .4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[خطرهای یونان و حیواناتی که باید از آنها دوری کنید (بخش دوم)]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85 Tue, 10 Jan 2017 19:58:07 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85 اگر برای اولین بار به تور یونان سفر میکنید بهتر است قبل از سفر به تور یونان با خطرهای یونان و حیواناتی که باید از آنها دوری کنید آشنا شوید تا سفرتان خراب نشود .4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[توصیه های مفید برای سفر به گرجستان، چگونه در امان باشیم؟ (بخش اول)]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%9F-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%9F-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84 Sun, 01 Jan 2017 14:21:04 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%9F-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84 برای اینکه بتوانید در یک کشور در امنیت باشید باید تمام مسائل مهم را در رابطه با آن بدانید در اینجا نکاتی را به شما ذکر میکنیم تا در تور گرجستان در امنیت کامل باشید .4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[شهر زیزمینی کاریز کیش]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 Mon, 01 Aug 2016 18:55:14 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 معرفی شهر زیر زمینی کاریز کیش3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[انتخاب تور مشهد]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF Tue, 28 Jun 2016 16:36:25 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF انتخاب تور مشهد و انواع تور مشهد مقدس را به صورت کامل در این مقاله می تونید مطالعه کنید3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[مرکز خرید دامون کیش]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 Sun, 26 Jun 2016 22:22:23 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 معرفی کامل و دقیق مرکز خرید دامون کیش برای مسافران تور فوق العداه جزیره کیش5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[مراکز خرید در تور کوش آداسی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sat, 25 Jun 2016 08:55:52 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C معرفی مراکز خرید در تور کوش آداسی و بهترین پاساژها و بازارهای کوش آداسی جهت خرید5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[مراکز خرید در تور آنتالیا-بخش دوم]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85 Mon, 20 Jun 2016 11:52:04 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85 بخش دوم مراکز خرید در تور آنتالیا مثل بازار کالجی و بازار هفتگی خیابان لارا6 Vote(s) ]]>
<![CDATA[بازار عرب ها در تور کیش]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 Mon, 20 Jun 2016 11:52:01 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 معرفی یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین بازارهای کیش به نام بازار عرب ها در تور کیش4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[مراکز خرید در تور آلانیا]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7 Tue, 14 Jun 2016 20:48:50 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7 معرفی مراکز خرید در تور آلانیا مانند مرکز خرید آلانیوم و مرکز خرید پلومریا و خیابان آتاتورک3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[مناطق طبیعی تایلند]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF Sun, 12 Jun 2016 03:59:08 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF معرفی محبوب ترین و معروف ترین مناطق طبیعی تایلند به همراه توضیحات کامل و جالب4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[آکواریوم کیش]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 Sun, 12 Jun 2016 03:59:06 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D8%B4 معرفی کامل و جامع آکواریوم کیش و قیمت بلیط آکواریوم کیش و امکانات آکواریوم کیش4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[مکان های تفریحی مشهد]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF Fri, 10 Jun 2016 19:23:56 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF معرفی بهترین مکان های تفریحی مشهد از پارک جنگلی گرفته تا شهر زیبای شاندیز مشهد3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[اطلاعات تور ترکیه]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Thu, 03 Mar 2016 18:13:40 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 اطلاعات کامل در مورد تور تورکیه و جاذبه های گردشگری تور ترکیه3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[هر چه درباره کشور چین میدانیم]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85 Wed, 16 Dec 2015 23:46:21 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85


3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تورهای مسافرتی با کشتی کروز]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-1 Sat, 24 Oct 2015 19:53:12 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-1 در میان تورهای مسافرتی سفر با کشتی کروز از انواع لوکس محسوب می‌گردد. شرکت کشتی کروز کاستا به عنوان بزرگترین اپراتور کروز دریایی در قاره اروپا ، قادر است یکی از بزرگترین مجموعه برنامه‌های سفر با کشتی‌های تفریحی در سراسر دنیا که در دسترس است را به شما ارائه دهد. ایتالیا مهد هنر و طراحی در دنیاست و کشتی های کروز MSC با ترکیبی از راحتی، سرگرمی و لذت، نماد سبک زندگی ایتالیایی و هنر در ایتالیا می‌باشند.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ معرفی کشتی کروز دوینا (MSC Divina Cruise)]]> http://zibatar.in/story.php?title=-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%A7-msc-divina-cruise http://zibatar.in/story.php?title=-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%A7-msc-divina-cruise Sat, 24 Oct 2015 19:53:10 UTC http://zibatar.in/story.php?title=-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%A7-msc-divina-cruise گردشگران اغلب از کشتی کروز برای مقاصد تفریحی استفاده می‌کنند تا حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر کشتی های کروز همچنین می توانند یک شکل ایمن از حمل ونقل باشند که می توانند مسافران زیادی را در خود جای دهند. هنگامی که کشتی در بندر نیست، بازی های عرشه‌ای، استخر شنا، کلاسهای ورزشی و نظاره کردن دریا از محل مخصوص تدارک دیده شده است علاوه براین، سخنرانی پیرامون موضوعات جالب، سینماها و... نیز در روی کشتی انجام خواهد شد.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تور کشتی کروز فانتازیا (MSC Fantasia Cruise)]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7-msc-fantasia-cruise http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7-msc-fantasia-cruise Sat, 24 Oct 2015 19:53:02 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7-msc-fantasia-cruise کشتی کروز msc فانتازیا بزرگترین کشتی‌ای است که تاکنون برای شرکت‌های کشتیرانی اروپایی ساخته شده، طول این کشتی حتی از ارتفاع برج ایفل هم بیشتر بوده و دارای 1637 اتاق می‌باشد که بیشتر این اتاق‌ها از بالکن اختصاصی با منظره جذاب اقیانوس بهره‌مند هستند. گل سرسبد MSC یک شاهکار بی‌عیب و نقص و الگویی ترکیب یافته از فناوری، هنر و خدمات لوکس می‌باشد.


MSC Fantasia شکیل و سازگار با محیط زیست است به صورتی که گرما و راحتی جو مدیترانه ای را با طراحی زیبا در تعادل قرار داده است.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تور کشتی کروز دوینا (MSC Divina Cruise)]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%A7-msc-divina-cruise http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%A7-msc-divina-cruise Thu, 15 Oct 2015 18:27:03 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%A7-msc-divina-cruise کشتی مجلل Msc Divina، تمام ظرافت و درخشش دوران طلایی خطوط کروز را به روشی کاملا جدید ارائه می‌دهد. شما بر روی کشتی از امکانات رفاهی مدرن، سالن‌های ورزشی گوناگون و امکانات تفریحی و سرگرمی در سطح جهانی بهره‌مند خواهید شد، حتی کلوپ‌های کودکان و نوجوانان نیز پیش‌بینی شده تا اطمینان حاصل کنید که همه از سفر خود لذت می‌برند. 

3 Vote(s) ]]>