Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/modules/modules_libs.php(86) : eval()'d code on line 1

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/rss.php on line 149
زیباترین | <b>چند تا از زیباترین ها</b> | تاریخی http://zibatar.in زیباترین، مکانی برای پیدا کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب زیبا Sun, 12 Apr 2015 06:30:44 UTC en <![CDATA[«محسن چاوشی» برای «شهرزاد» خواند | آی کافه‌ها!]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%7C-%D8%A2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%7C-%D8%A2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Sun, 12 Apr 2015 06:30:44 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%7C-%D8%A2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 محسن چاوشی موسیقی ایرانیان – یاسی رهگذر: «محسن چاوشی» خواننده بنام و محبوب موسیقی پاپ کشورمان، خوانندگی تیتراژ سریال «شهرزاد» ساخته «حسن فتحی» را برعهده گرفت. به گزارش خبرنگار «موسیقی ایرانیان»، چاوشی که عبد امسال قطعه ای به نام «مادر» ...4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تصاویر وقیمت انواع سکه های قدیمی وخارجی اسکناس]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-1 Sun, 29 Mar 2015 17:28:24 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-1 تصاویر سکه یادبود نقره تاج گذاری محمد رضا شاه پهلوی وسکه های قدیمی ایران3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[خبرگزاری میراث فرهنگی - «تهران 7 هزار ساله» یا «مسافر 7 هزار ساله تهران»؟]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F Thu, 19 Feb 2015 15:58:52 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F «تهران شهر 7 هزار ساله» یا « مسافر 7 هزار ساله در تهران» این روزها تبدیل به بحث داغی میان ساکنان پایتخت دودگرفته شده است. برخی از باستان شناسان یافته‌های این کاوش را برای اظهار نظر قطعی کافی نمی‌دانند و معتقدند باید این کاوش‌ها ادامه پیدا کند، در حالی که تعدادی دیگر از باستان‌شناسان به یقین تایید می‌کنند که قدمت شهر تهران 7 هزار ساله است. این مطلب گفت و گویی است با «احسان یغمایی»، باستان‌شناس که مسئله احتمال « تک خاکسپاری و مسافر بودن این اسکلت» را برای نخستین بار مطرح کرد.4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[توانمندی ایرانیان باستان در صنعت چرم در پای‌پوش مرد نمکی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C Sat, 07 Feb 2015 06:47:34 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C گزارشی از رونمایی نمونه شبیه سازی شده پای پوش مرد نمکی
در ابتدای این نشست، مهین سهرابی طی سخنانی گفت : نمونه حاضر از پا یپوش ایرانیان باستان، بسیار با اصول و روشهای استاندارد امروزی منطبق است. در مطالعات انجام شده روی این نمونه جالب از پای پوشهای موجود در جهان، که از ۱۷۰۰ سال قبل تا به امروز پژوهش سالم مانده است، مشخص کرد چرمه چکمه‌ی مرد نمکی از چرم گاوی و از نوع مواد عالی ساخته شده است؛ چرمی که با آهک و نمک دباغی شده و با ظرافت خاصی دوخته شده است. نخ به کار رفته در این پای پوش، از روده گوسفند است که هنوز پوسیده نشده و حالت چرب آن، قابلیت ضدآب به آن بخشیده است4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[منشا دین زرتشت چین بوده است نه ایران!]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 08 Sep 2014 18:10:50 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 براساس کشفیات باستان شناسی مناقشه برانگیزی در پامیر، باستان شناسان چینی مدعی شدند خاستگاه آیین زرتشتی نه درایران بلکه درست همین جا زیر پای ما بوده است

4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[حاج حسین: امانتدارتاریخ ایران]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 03 Sep 2014 20:15:52 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 « خیلی ممنون آقا! باغ ملی پیاده می شم.» به سرعت از تاکسی پیاده می شوم. از زیر دروازه ای که نماد تاریخی پایتخت 200 ساله ایران است، می گذرم و وارد محوطه خاطره انگیز باغ ملی می شود. این محوطه تاریخی و زیبا دلتنگ باشی می تواند گوشه خلوتی برای دلتنگی هایت باشد3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[محمد اصفهانی، 12 فروردین 57 در کنار امام خمینی/ عکس | آی کافه‌ها!]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-12-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-57-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%7C-%D8%A2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-12-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-57-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%7C-%D8%A2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Wed, 26 Mar 2014 04:31:19 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-12-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-57-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%7C-%D8%A2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 محمد مهدی واعظی اصفهانی معروف به محمد اصفهانی همان کسی است که در مراسم استقبال از حضرت امام خمینی(ره) در بهشت زهرا به تلاوت قرآن پرداخت.  ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ مراسم استقبال از امام خمینی با حضور هزاران نفر از مردم ...5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[محرمانه‌هایی از جنس پهلوی در تلویزیون | رادیو هنر ـ اخبار فرهنگی و هنری]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%7C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%7C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C Sun, 23 Feb 2014 22:54:58 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%7C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C محرمانه‌هایی از جنس پهلوی در تلویزیون | رادیو هنر ـ اخبار فرهنگی و هنری3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[همسر امیر کبیر+عکس]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B9%DA%A9%D8%B3 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B9%DA%A9%D8%B3 Sat, 28 Dec 2013 23:10:21 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B9%DA%A9%D8%B3 ملک نسا خانم معروف به عزت الدوله یا ملک زاده خانم دختر محمدشاه قاجار و مهدعلیا بود. او خواهر ناصرالدین شاه محسوب می‌شد. مهد علیا مادر ناصرالدین شاه با میرزا تقی خان امیرکبیر مخالف بود لذا به ابتکار ناصرالدین شاه، عزت الدوله به ازدواج امیرکبیر درآمد تا مگر علقه خویشاوندی و محرمیت این رابطه را اصلاح کند. مهد علیا با ازدواج دخترش با یک آشپززاده مخالف بود.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[تصاویری که جهانیان را شوکه کرد ۱۶+]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B6 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B6 Sat, 28 Dec 2013 23:10:06 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B6 پناهندگان کوزو، لایه پنهانی جنگ، قتل عام های تایلند، شرایط مردم پس از طوفان، تلاش بر غلبه بر قدرت، واقعه ۱۱ سپتامبر، بعد از سونامی، تراژدی گاز بوپال در سال ۱۹۸۴، عمل قلب، تراژدی اومایرا سانچز3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[9000 سربازِ به خاک افتاده؛ یادبودی برای روز آغازین نبرد نرماندی]]> http://zibatar.in/story.php?title=9000-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%90-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%9B-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=9000-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%90-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%9B-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C Sat, 12 Oct 2013 21:55:05 UTC http://zibatar.in/story.php?title=9000-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%90-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%9B-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C عده‌ای از هنرمندان فرانسوی در ساحل آرومانچز (Arromanches) در نرماندی (منطقه‌ای جغرافیایی واقع در شمال غربی فرانسه) اقدامی حیرت انگیز و فراموش نشدنی را انجام دادند. آن‌ها در این خلاقیت با استفاده از شابلون‌ تصویر ۹۰۰۰ انسان را بر روی شن‌های ساحل حک کردند. این حرکت برای زنده نگاه داشتن یاد مردم غیر نظامی بود که در روز ششم ژوئن سال ۱۹۴۴ در همین منطقه در نبرد معروف نرماندی کشته شده بودند.4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[عکس‌های رنگی کمتر دیده شده از هیتلر - ماندگارها]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 Sat, 21 Sep 2013 06:02:48 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 زمانی که سال‌های میانی قرن بیستم را تصور می‌کنیم و یاد جنگ جهانی و یکی دو دهه پیش از آن می‌افتیم، همیشه عکس‌ها و تصاویر سیاه و سفید پیش چشممان می‌آیند. اما در این میان معدود عکس‌ها و ویدئوهای رنگی هم پیدا می‌شوند.


در مورد شخص هیتلر، ویدئوی رنگی مشهوری وجود دارد که توسط «اوا براون» در اقامتگاه کوهستانی او گرفته شده است. اما عکس‌های رنگی او دیده شده و در دسترس او نسبتا کم‌شمارند.6 Vote(s) ]]>
<![CDATA[مدل لباس عروس بچه]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DA%86%D9%87 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DA%86%D9%87 Sun, 08 Sep 2013 13:40:32 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DA%86%D9%87 مدل لباس عروس بچه


http://www.shahrax.ir/post/11052 Vote(s) ]]>
<![CDATA[صاحب نیوز | پایگاه خبری، تحلیلی » دردناک‌ترین جنایت آمریکا در خلیج فارس+تصاویر]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%7C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%7C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1 Fri, 06 Sep 2013 00:11:20 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-%7C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1 5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[چهره انسان تا ۱۰۰ هزار سال آینده +عکس - خبرخوان هوشمند ایرانستان]]> http://zibatar.in/story.php?title=%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Fri, 06 Sep 2013 00:11:20 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 نارنجی نوشت: ما مسیر طولانی طی کرده ایم تا به اینجا رسیده ایم.و می دانیم که همه موجودات با گذشت زمان تکامل یافته و تغییرات ظاهری زیادی داشته اند.به گزارش یتنا، انسان هم از این موضوع مستثنی نبوده و شاهد تغییرات زیادی در خودمان بوده ایم که مهمترین آن در جمجمه بوده است.آنجا که مغز ما رشد فزاینده ای پیدا کرده و ما را در وضعیت امروزی قرار داده است.5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ اولین امپراطوری جهان را در ایران ببینید و به ایرانی بودنتان افتخار کنید]]> http://zibatar.in/story.php?title=-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Thu, 23 May 2013 00:54:31 UTC http://zibatar.in/story.php?title=-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF هخامنشیان (۳۳۰ - ۵۵۰ پیش از میلاد) نام دودمانی پادشاهی در ایران پیش از اسلام است پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خود را به هخامنش می رساندند که سرکرده ی خاندان پاسارگاد از خاندان های پارسیان بوده است4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[فسیل ماموت های 7 میلیون سال (7000000) پیش در ایران]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-7000000-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-7000000-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 14 May 2013 23:28:18 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-7000000-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 فسیل های منطقه فسیلی مراغه قدمت هفت میلیون ساله این منطقه را به عنوان نخستین اثر ملی، طبیعی و فسیلی ایران بازگو می کنند این منطقه یکی از غنی ترین مناطق سنگواره ای جهان بوده و در آخرین مطالعات صورت گرفته فسیل های اجداد ماموت، زرافه و آهو در این منطقه کشف شده است4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[جنگ ماراتن نبرد داریوش اول با یونانیان]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-1 Tue, 14 May 2013 23:28:18 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-1 "ماراتن": Marathon در اصل نام دهکده ای است در یونان و در آن محل بود كه یونانیها بر ایرانیان فاتح آمدند، در ۴۹۰ قبل از میلاد نخستین كسی كه خبر این فتح را از آن دهكده به آتن برد قهرمان شناخته شد و هم اكنون به یاد او و آن واقعه است كه دو ماراتن از بازیهای اساسی المپیك است و آن وقت8 Vote(s) ]]>
<![CDATA[جنگ ماراتن نبرد داریوش اول با یونانیان - ایرانستان]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 14 May 2013 23:28:18 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 "ماراتن": Marathon در اصل نام دهکده ای است در یونان و در آن محل بود كه یونانیها بر ایرانیان فاتح آمدند، در ۴۹۰ قبل از میلاد نخستین كسی كه خبر این فتح را از آن دهكده به آتن برد قهرمان شناخته شد و هم اكنون9 Vote(s) ]]>
<![CDATA[اولين پرچم شناسايي شده ايراني - ایرانستان]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 07 May 2013 12:48:46 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 اولين پرچم ايراني به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي ايران، اين پرچم تاريخي كه بر روي آن نقش درخواست آب از الهه باران...12 Vote(s) ]]>