Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/zibatar/public_html/libs/db.php on line 37

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/modules/modules_libs.php(86) : eval()'d code on line 1

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zibatar/public_html/libs/db.php:37) in /home/zibatar/public_html/rss.php on line 149
زیباترین | <b>چند تا از زیباترین ها</b> | پروژه های دانشگاهی http://zibatar.in زیباترین، مکانی برای پیدا کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب زیبا Mon, 24 Oct 2016 07:29:34 UTC en <![CDATA[پروپوزال MBA]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-mba http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-mba Mon, 24 Oct 2016 07:29:34 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-mba روش انجام پروپوزال MBA بدین نحو است که پس از انتخاب واحد پایان نامه، دانشجو موظف است پروپوزال خود را جهت تایید و شروع کار به دانشگاه مربوطه ارسال نماید5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[پایان نامه و شرح مسئله]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87 Tue, 16 Aug 2016 20:17:00 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87 پایان نامه و شرح مسئله !!! در قسمت شرح مسئله پروپوزال، باید روی برخورد با موضوع تحقیق و چگونگی انجام آن را تا رسیدن به نتیجه پایان نامه و تحقیق بحث شود6 Vote(s) ]]>
<![CDATA[اصولی که یک مترجم باید رعایت کند]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 06 Aug 2016 05:40:33 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF اصولی که یک مترجم باید رعایت کند !!! یکی از مهم ترین اصول انتخاب مترجم خوب و مناسب، قابل اعتماد بودن مترجم است3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[مترجم همه فن حریف]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81 Sat, 06 Aug 2016 05:40:31 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81 در اینجا منظور از یک مترجم همه فن حریف ، مترجمی است که با تمام اصول و فنون ترجمه متون آشنایی داشته باشد و در تمام زمینه های تخصصی بتواند مقالات را ترجمه کند3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ترجمه متون مربوط به ادبیات]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA Mon, 18 Jul 2016 02:50:48 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA ترجمه متون مربوط به ادبیات !! ترجمه متون در زمینه های ادبی و آثار ادبی مثل رمان، نمایشنامه، شعر و غیره در این دسته قرار می گیرد.5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[فنون ترجمه متون]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86 Sun, 10 Jul 2016 09:35:19 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86 فنون ترجمه متون !! ترجمه متون را می توان بر دو قسم تفکیک نمود : ترجمه معنایی و ترجمه ارتباطی3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[انواع پایان نامه]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 Wed, 29 Jun 2016 03:05:39 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 انواع پایان نامه بعنوان یک تحقیق که مستلزم یادگیری روش تحقیق، جمع آوری داده ها، تحلیل اطلاعات و نقد منابع بصورت ابتکاری و منحصر بفرد انجام می شوند.4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[انجام پایان نامه کارشناسی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Mon, 27 Jun 2016 05:57:37 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C انجام پایان نامه کارشناسی بعنوان دوره ای از تحصیلات تکمیلی، در دو مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته صورت می گیرد. 5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[فراخوان آزمون ورودی دوره آموزش فن ترجمه و ویرایش]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4 Thu, 16 Jun 2016 11:18:24 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4 دوره آموزش فن ترجمه در راستای تحقق اهداف آموزشی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران و با تدریس استاد علی صلح‌جو برگزار می شود3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[کتاب‌های تازه تألیف و ترجمه برای بچه‌ها]]> http://zibatar.in/story.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 http://zibatar.in/story.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Wed, 15 Jun 2016 08:25:50 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 منیژه اسلامی از انتشار آثار تازه تالیف و ترجمه برای بچه‌ها خبر داد. در جلد نخست این اثر، سرآشپز ناخواسته در خدمت دزدان دریایی قرار می‌گیرد4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[روش تحقیق - پایان نامه]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 Tue, 14 Jun 2016 20:49:43 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 پایداری و نامتناقض بودن یک پژوهش آن را دقیق و قابل پیش بینی می نماید که به آن قابلیت اطمینان در روش تحقیق گفته می شود4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ترجمه ۳ اثر ادبیات بزرگ سال به قلم پورعمرانی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DB%B3-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DB%B3-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 06 Jun 2016 11:18:43 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DB%B3-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C روح‌الله پورعمرانی که پیشتر با کار پژوهشی با کار روی دو بیتی‌های نیمایوشیج دست به قلم بود، از ترجمه سه کتاب در حوزه ادبیات بزرگ سال خبر داد.4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[انجام پایان نامه روانشناسی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Sun, 05 Jun 2016 08:59:23 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C انجام پایان نامه روانشناسی بعنوان یکی دیگر از رشته های تئوری جهت دریافت صلاحیت در تحصلات تکمیلی، از ملزومات دانشجویان این رشته می باشد4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C Sun, 05 Jun 2016 08:59:22 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C انجام پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و انتخاب موضوع پایان نامه آن دارای اندک دشواری هایی می باشد4 Vote(s) ]]>
<![CDATA[ پایان نامه شهر سازی]]> http://zibatar.in/story.php?title=-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 05 Jun 2016 08:59:21 UTC http://zibatar.in/story.php?title=-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C انجام پایان نامه شهر سازی به عنوان یکی از جذاب ترین رشته های دانشگاهی در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری با به بهترین شکل قابل انجام می باشد3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[پایان نامه معماری]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1 Sun, 05 Jun 2016 08:59:19 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1 بدیهی است که انجام پایان نامه معماری در مقاطع بالا تر بایستی بصورت کاربردی تر و حرفه ای تر صورت گیرد.3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[نحوه نگارش پایان نامه ارشد]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF Fri, 13 May 2016 10:23:51 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF تقریبا سوالی که اکثر دانشجویان کارشناسی ارشد برایشان در پایان نامه نویسی مطرح است این سوالات است که چگونه باید بنویسیم ازکجا شروع کنیم؟5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[نگهداری موسیقی در تلفن همراه حرام شد! | آی کافه‌ها!]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%7C-%D8%A2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%7C-%D8%A2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Tue, 28 Apr 2015 19:21:17 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%7C-%D8%A2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 سرکردگان داعش در حکم جدید خود برخی رفتارها از جمله نگهداری موسیقی در تلفن همراه را برای جوانان حرام اعلام کردند. تلگراف گزارش داد؛ طبق این حکم جدید داعش، سیگار کشیدن، و نگهداری موسیقی در تلفن همراه برای جوانان حرام ...3 Vote(s) ]]>
<![CDATA[رد پای یک ژورنال جعلي خارجی جدید(اطلاع رسانی فوری)]]> http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C Sat, 09 Aug 2014 22:00:00 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT JOURNAL

چند روز پیش ایمیل حاوی محتویات زیر از ژورنال  دریافت کردیم که جهت ارسال مقاله فراخوان داده بود.5 Vote(s) ]]>
<![CDATA[یک قایق سبک و تاشو درون یک کوله پشتی]]> http://zibatar.in/story.php?title=%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C http://zibatar.in/story.php?title=%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C Mon, 28 Jan 2013 00:10:09 UTC http://zibatar.in/story.php?title=%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C این قایق تاشوی فوق سبک توسط یک دانشجوی رشته هنر ابداع و آرگون نام گرفته و قطعات قایق فقط شامل یک تخته ، پوسته پلاستیکی ضد آب و دو میله فلزی بوده و شبیه باز کردن یک چادر مسافرتی است و همه چیز با اتصال به هم تبدیل به یک قایق میشود. با سرعت زیاد و سادگی بی اندازه ...2 Vote(s) ]]>