نام کاربری      ثبت نام
کلمه عبور      كلمه عبور را فراموش كرده‌ايد؟
به خاطر بسپار  

عضويت و فعاليت در سايت منوط به رعايت قوانين جمهوري اسلامي مي‌باشد.

ارسال یک مطلب زیبا

قالب بندی- آموزش گام به گام متره برآورد گام28 - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1540 روز قبل در عمران      

قالب بندی در فهرست بهای ابنیه: در فصل پنجم قالب بندی چوبی و در فصل ششم قالب بندی فلزی مطرح شده است، که لازم است مقدمه هر دو فصل به دقّت خوانده شود. مطلب قابل توجّهی که بایستی دقّت بیشتری بشود ردیف ۲۴ در فصل پنجم و ردیف ۱۹ در فصل ششم میباشد....


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

بتن - آموزش گام به گام متره برآورد گام 27 - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1542 روز قبل در عمران      

در مطالعه مقدمّه فصل هشتم فهرست بها مربوط به “بتن در جا” مطالبی در گام ۲۶ مطرح گردید که ادامه آن را در این گام پی می گیریم.
در مطالعه دنباله مقدمّه فصل، مطلبی که در مورد نقشه ی ما مورد توجّه قرار می گیرد ردیف ۱۵ مقدّمه می باشد که می نویسد برای بتن نما هیچگونه اضافه بهایی به استثنای هزینه قالب بندی خاص آن که در فصل مربوطه در نظر گرفته شده، پرداخت نمی شود. با توجّه به این که شناژهای نقشه موجود، بتن نما می باشد لذا توجّه به این مطلب مهم می باشد.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

متره عایق پی و دیوار آجری - آموزش گام به گام متره بر آورد: گام 23 - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1584 روز قبل در عمران      

در برنامه ای که در پیش داریم منظور آموزش متره بر آورد به صورت حتی المقدور کامل بخصوص به نکات ریز متره می باشد. لذا سعی می کنیم در حدّ امکان تمام موارد متره را دریک نقشه فرضی بر آورده کنیم.
متره دیوار ها را یک بار به صورت دیوار آجری محاسبه می کنیم و بار دوّم با بلوک چینی حساب میکنیم.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

آموزش گام به گام متره بر آورد گام شانزدهم - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1626 روز قبل در عمران      

در این گام روش تنظیم جدول آرماتور بندی به اضافه روش هایی از نشان دادن میلگرد ها درنقشه صحبت می نماییم. چون هر مهندس محاسب با روش خودش نقشه آرماتور بندی در بتن را نشان میدهد.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

آموزش گام به گام متره و برآورد - گام پانزدهم - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1627 روز قبل در عمران      

در این گام دنباله متره آرماتور بندی را پی گیری کرده و طرز محاسبه وزن یک متر میلگرد و همین طور روش تنظیم جدول آرماتور بندی را پی می گیریم. در گام چهارده شناژ های به عرض 45 سانتیمتر چهار طرف را که باهم مشابه بودن حساب کردیم، حالا شناژ شماره 16 که آن هم 45 سانتیمتری می باشد حساب می کنیم.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

آموزش گام به گام متره برآورد. گام چهاردهم - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1629 روز قبل در عمران      

در گام سیزدهم مطالبی در رابطه با آرماتور بندی و دقّت در متره کردن آن مطرح گردید. در این گام طرز متره کردن آرماتور بندی را مطرح نموده و متره شناژ پی را محاسبه مینماییم و پوشش بتن را نیز از هر طرف سه سانتیمتر برای پوشش خاموت در نظر می گیریم.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

آموزش گام به گام متره برآورد - گام نهم

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1639 روز قبل در عمران      

بنده در این مقاله ها نیّتم آموزش متره به صورت ساده و گام به گام بوده، لذا در خواست کردم دوستانی که می خواهند متره را یاد بگیرند یک نقشه ساده از یک منزل مسکونی ترسیم کنند، و بر اساس آن شروع به متره ی آیتم های آن نقشه بکنند. به نظرم رسید بایستی خودم نیز به عنوان نمونه این کار را انجام دهم...


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

آموزش گام به گام متره برآورد گام دوّم

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1649 روز قبل در عمران      

باتوجّه به این که قرار شد که فعلاً نوشتن متره را با دست انجام دهیم، وبعداً میتوانیم ازکامپیوتر به نحوبهتری استفاده نمائیم. برای نوشتن با دست بایستی خط خوب وخوانائی داشته باشیم. وکلمات و اعداد را درست و خوانا بنویسیم. بخصوص اعداد فارسی واعداد لاتین را.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

آموزش گام به گام متره برآورد. گام اوّل

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1650 روز قبل در عمران      

متره چیست؟ و مورد استفاده آن چیست؟ برای آگاهی از هزینه کلّی یک پروژه نیاز به دانستن حجم عملیّاتی آن پروژه و هزینه اجرای آن می باشد. که برای دانستن آن نیاز به محاسبات آن ها می باشد. که به این محاسبات اصطلاحاً متره گفته می شود.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب


Last updated May 2020

Valid XHTML   •   Valid CSS