نام کاربری      ثبت نام
کلمه عبور      كلمه عبور را فراموش كرده‌ايد؟
به خاطر بسپار  

عضويت و فعاليت در سايت منوط به رعايت قوانين جمهوري اسلامي مي‌باشد.

ارسال یک مطلب زیبا

بتن ریزی- آموزش گام به گام متره برآورد گام 26 - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1596 روز قبل در عمران      

بتن شناژهای قائم و زیر سقف با بتن ۳۰۰کلیو گرم سیمان: در گامهای گذشته مطرح شد که هر وقت هر آیتمی را که می خواهیم متره آن را محاسبه کنیم بهتر است اوّل مقدّمه فصل آن آیتم را در فهرست بها به دقّت مطالعه کنیم و بعداً آن آیتم را محاسبه نماییم، حتی اگر قبلاً آن قسمت را مطالعه کرده باشیم.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت - آموزش گام به گام- گام 25 - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1597 روز قبل در عمران      

در رابطه با نوشتن متره بارها تأکید کرده ام که مترور بایستی دقیق و صبور و با حوصله کار بکند و از محاسبه کوچک ترین مورد، غفلت نکند، و هر کاری که انجام میشود هر قدر هم کم ارزش باشد بایستی در متره بر آورد منظور گردد. در غیر این صورت خیلی چیز ها از دست می رود. ولی متأسفانه…


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت - آموزش گام به گام متره برآورد- گام 24 - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1598 روز قبل در عمران      

کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت: متره بر آورد کار حسّاس و پر رمز و رازی است و از آنجایی که محاسبات آن بر اساس تجسّم و از روی نقشه ی دو بعدی انجام می گیرد، لذا امکان اشتباه نیز زیاد است، و به همین دلیل حتماً بایستی کنترل گردد.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

عایق کاری و آجر کاری.آموزش گام به گام متره برآورد: گام 22 - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1653 روز قبل در عمران      

در این گام از محافظت عایق کاری قیر و گونی و آجر کاری دیوارها و موارد مربوط به فصل یازدهم فهرست بها که در رابطه با آجر کاری می باشد بحث می کنیم.
اگر روی عایق کاری پس از اجرا پوشیده نشود احتمال آسیب دیدن عایق زیاد خواهد بود لذا بهتر است بلا فاصله پس از اجرا روی آن پوشیده شود. ب


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

آموزش گام به گام متره بر آورد- گام بیست و یکّم - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1668 روز قبل در عمران      

حالا می خواهیم طرز تهیّه صورت وضعیّت از متره هایی که تا به حال نوشته ایم را بررسی کنیم. فرض میکنیم از اوّل کار که شروع کرده ایم یک ماه گذشته است، و ما به عایق کاری روی کرسی چینی رسیده و آنرا نیز انجام داده ایم، و متره اش را نیز در گام بیستم نوشته ایم. مرحله بعدی انتقال ریز متره های نوشته شده به فرم خلاصه متره و از خلاصه متره به فرم مالی می باشد


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

آموزش گام به گام متره برآورد- گام بیستم - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1669 روز قبل در عمران      

بعد از بلوکاژ کف قاعدتاً بایستی بتن کف ریخته شود، تا هم رفت و آمد در کف ساختمان به راحتی انجام پذیرد و هم بلوکاژ محافظت بشود. سطح بتن کف معادل سطح بلوکاژ می باشد با این تفاوت که اگر برای دیوارهای ده سانتیمتری، پایه بتنی در نظر گرفته شده باشد و نوع بتن آن هم با بتن کف تفاوت داشه باشد، بایستی مقدار آن از بتن کف کسر گردد .


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

آموزش گام به گام متره بر آورد - گام نوزدهم - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1671 روز قبل در عمران      

از آنجایی که تسطیح کف ساختمان و بلوکاژ کف تقریباً یک اندازه می باشند. بخصوص در نقشه ای که متره می کنیم، در نتیجه حجم بلوکاژ را براساس سطح کف حساب می کنیم. و آیتم آن را طبق تعیین نقشه، که باسنگ قلوه باشد یا سنگ شکسته بر اساس آیتم های ۰۴۰۱۰۱ و یا ۰۴۰۱۰۲ در صورت وضعیّت منظور می نماییم. نوع بلوکاژ قاعدتاً در نقشه نوشته می شود که با سنگ قلوه باشد یا سنگ شکسته. در صورتی که در نقشه مشخّص نشده باشد باید ازدستگاه نظارت دستور کار گرفته شود.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

آموزش گام به گام متره و برآورد - گام هیجدهم - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1672 روز قبل در عمران      

پیش از این در تمرین گام به گام متره تا کرسی چینی پیش رفتیم. در اجرا پس از کرسی چینی قبل از عایق کاری پی و آجر کاری دیوار ها، بهتر است کف ساختمان تسطیح و آب پاشی و کوبیده شود، وبعد از آن بلوکاژ کف اجرا گردد. و اگر کانال یا تأسسیات دیگری در کف نباشد بتن مگر کف نیز اجرا گردد و بعداً عایق کاری واجرای دیوار های آجری انجام پذیرد.


ادامه مطلب...

ادامه مطلب

آموزش گام به گام متره برآورد - گام هفدهم - کنکاشی در مهندسی عمران

ارسال شده توسط :mmbalaghi تقریبا 1674 روز قبل در عمران      


در چند گام گذشته طرز متره کردن و تهیّه جدول میلگرد در بتن مطرح گردید، و همین طور در رابطه با تنظیم نقشه میلگرد در یک ساختمان معمولی بحث شد، در این گام در رابطه با فهرست بها و استفاده از آیتم ها را در حدّ امکان بررسی می نماییم.ادامه مطلب...

ادامه مطلب


Last updated July 2020

Valid XHTML   •   Valid CSS